till Startsidan
 
 
 
FILM
 
MODERATOR
FÖRELÄSNINGAR
 
SCEN
 
RADIO
 
NORTH COUNTRY
 
 
     
  KONFERENSER / SEMINARIER / INSPIRATIONSDAGAR

Hjälper dig din organisation eller företag att skapa en dag som engagerar och ger ökad kunskap. Går igenom tempo, mål, syfte och upplägg.

Producerar med dig som uppdragsgivare en angelägen dag som engagerar och skapar delaktighet.

Den röda tråden - syftet med dagen
Vad ska sägas?
Varför ska det sägas?
Vad vill ni att deltagarna ska ha med sig när de går hem?Föreläsare
Har ett brett nätverk i hela Sverige med intressanta forskare, inspiratörer, idébärare, berörda och sakkunniga i olika åldrar, kön och etisk bakgrund.


Tempo/innehåll/kultur
Använder bild, film och kulturinslag för att skapa en dynamisk dag med tempo och variation. Nuota AB tänker nytt och använder sig ofta av kulturinslag under dagen som berättar något. Kulturen blir mer än ett "trevligt" inslag.

Kultur kan gestalta fenomen eller känslor som i vardagslivet kan vara svåra att få tag på, vilket i sig ger bättre förutsättningar till att ändra attityder, och framför allt så får kulturen människor att utvecklas och tänka nytt.Tidigare genomförda uppdrag av Ingela Lekfalk:

Medborgarsamtal Luleå Kommun gällande förändringar i skolan.
Arjeplogs Kommun gällande förändringar i äldreomsorgen.
Länsstyrelsen Norrbotten, ett axplock av konferenser med fokus på integration.
Företagarnas Dag och Misstagens mästare.
Norrbottens Läns Landsting "kraftsamling"
SSAB "Omtanke" 
Länsstyrelsen/Tillväxtverket "Främja kvinnors företagande". 
Polisen i Norrbotten "Trygghetskonferens" 
Q.Media "Kulturdebatt" 
Luleå kommun/Landstinget "Samtal om främlingsfientlighet" 
Q.Media/Länsstyrelsen "Kontinuerliga lunchföreläsningar".
Framtidskommissionen- regeringen
TUR OCH RETUR/ "Tillsammans är vi olika"

 
     
     
KONTAKT • Faktureringsadress: Furugatan 1, 972 42 Luleå  • org.nr 556291-0991 •  Ingela Lekfalk 070-519 65 85 • ingela@nuota.se